Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Άνοιξη (Παιανία)
€ 60.000, 489 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άνοιξη (Παιανία)
€ 90.000, 918 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άνοιξη (Παιανία)
€ 40.000, 460 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άνοιξη (Παιανία)
€ 50.000, 460 τ.μ.